img_02@3x
img_01@3x
img_06@3x
img_07
img_03@3x

Tổng quan dự án

Test 1 2 3

Vị trí

Lô 03 đường Trần Bích San, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tiện Ích Dự Án

1. Sân bay
1km

Tiến Độ Dự Án

img_02@3x